Home » Tag Archives: Vertu TI Red Gold

Tag Archives: Vertu TI Red Gold

Vertu bổ sung TI Red Gold vào bộ sưu tập sang trọng

Theo chân nối gót những giá trị tích cực truyền thống tạo ra sự khác biệt cho dòng chế phẩm Vertu sang trọng , Vertu TI được tích hợp tính năng mới là phím Vertu. Phím này cho phép thâm nhập nhanh vào thời buổi các tiện ích và lao vụ phê chuẩn hàng ngũ chuyên gia trên toàn cầu ...

Read More »