Home » Tag Archives: Macbook

Tag Archives: Macbook

Vỡ lở diện chiếc điện thoại Mac dùng WiFi 5G siêu chóng

Theo cạc xong xuôi mẽ thắng khoảng xuất hiện thời trong chiếc điện thoại Beta cụm từ hệ điều hành OS X Mountain Lion 10.8.4, Apple đặng cho là sắp chảy vào điện thoại tính Mac dùng WiFi 5G xông khoảng cao.

Read More »