Home » Tag Archives: Android 4.3

Tag Archives: Android 4.3

Sony Xperia Z1 và Xperia Z Ultra lên android 4.3

Sony đã bắt đầu tung ra Android 4.3 cập nhật cho Xperia Z1 và Xperia Z Ultra ( vâng , đó là Jelly Bean , đách KitKat. Điều đó sẽ đến sau. ) Bản cập nhật mang đến cho nó tất cả những thay đổi mà Google đã giới thiệu với các bản cập nhật 4.3 cùng với một số ...

Read More »